منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

خورشتی ممتاز گوساله 800گرم

مهیا پروتئین

خورشتی ممتاز گوساله 800گرم

65810 تومان
ران با استخوان گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

ران با استخوان گوسفند 1کیلو

49000 تومان
خورشتی گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

خورشتی گوسفند 1کیلو

48000 تومان
چرخکرده مخلوط 500گرم

مهیا پروتئین

چرخکرده مخلوط 500گرم

26550 تومان
ران ممتاز گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

ران ممتاز گوساله 1کیلو

73120 تومان
سردست بدون گردن گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

سردست بدون گردن گوسفند 1کیلو

48000 تومان
ماهیچه گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

ماهیچه گوسفند 1کیلو

48000 تومان
رولت ماهیچه گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

رولت ماهیچه گوساله 1کیلو

72360 تومان
دمبالیچه گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

دمبالیچه گوساله 1کیلو

50780 تومان
راسته ممتاز گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

راسته ممتاز گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

راسته گوساله ممتاز 1کیلو

مهیا پروتئین

راسته گوساله ممتاز 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ران ممتاز گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

ران ممتاز گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ران ممتاز گوسفند 2کیلو

مهیا پروتئین

ران ممتاز گوسفند 2کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

چرخکرده گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

چرخکرده گوساله 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

چرخکرده مخلوط 1کیلو

مهیا پروتئین

چرخکرده مخلوط 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

بیف استراگانف گوساله 500گرم

مهیا پروتئین

بیف استراگانف گوساله 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

دل وجگر وقلوه گوسفند 800گرم

مهیا پروتئین

دل وجگر وقلوه گوسفند 800گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

آبگوشتی بدون دنبه 1کیلو

مهیا پروتئین

آبگوشتی بدون دنبه 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

گردن گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

گردن گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله ران ممتاز گوسفند 800گرم

مهیا پروتئین

فیله ران ممتاز گوسفند 800گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله ممتاز گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

فیله ممتاز گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

قلم ران گوسفند 800گرم

مهیا پروتئین

قلم ران گوسفند 800گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

قورمه ای گوسفند 600گرم

مهیا پروتئین

قورمه ای گوسفند 600گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

قیمه ای گوساله 500گرم

مهیا پروتئین

قیمه ای گوساله 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

قیمه ای گوسفند 500گرم

مهیا پروتئین

قیمه ای گوسفند 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

ماهیچه ممتاز گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

ماهیچه ممتاز گوساله 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ماهیچه پلویی گوسفند 800گرم

مهیا پروتئین

ماهیچه پلویی گوسفند 800گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

مغز گوسفند 3عدد

مهیا پروتئین

مغز گوسفند 3عدد

موقتا موجود نمی‌باشد.

 نگینی استانبولی گوساله 500گرم

مهیا پروتئین

نگینی استانبولی گوساله 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

چرخکرده مخلوط 1کیلو

گلتاج

چرخکرده مخلوط 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

چرخکرده همبرگر 500گرم

مهیا پروتئین

چرخکرده همبرگر 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

مخلوط گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

مخلوط گوساله 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

چرخکرده ممتاز گوساله 500گرم

مهیا پروتئین

چرخکرده ممتاز گوساله 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

گوشت چرخکرده مخلوط 1کیلو

مهرگان

گوشت چرخکرده مخلوط 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.


فیلتر