منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

مغز ران مرغ 1.8کیلو

مهیا پروتئین

مغز ران مرغ 1.8کیلو

28800
28224 تومان
سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

27090
26549 تومان
ران و سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ران و سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

25760
25245 تومان
فیله ساده مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

فیله ساده مرغ 900گرم

21570
21139 تومان
مرغ خرد شده بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

مرغ خرد شده بدون پوست 1.8کیلو

24260
23775 تومان
ساق ران بی پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ساق ران بی پوست 1.8کیلو

28590
28019 تومان
شنیسل مرغ با آرد 900گرم

مهیا پروتئین

شنیسل مرغ با آرد 900گرم

18570
18199 تومان
شنیسل مرغ  900گرم

مهیا پروتئین

شنیسل مرغ 900گرم

18560
18189 تومان
مغز ران مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

مغز ران مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو کبابی زعفرانی 900گرم

مهیا پروتئین

بازو کبابی زعفرانی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساق ران بی پوست 900گرم

مهیا پروتئین

ساق ران بی پوست 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

چرخکرده ران و سینه 500گرم

مهیا پروتئین

چرخکرده ران و سینه 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه بی استخوان ساده 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه بی استخوان ساده 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

استیک مرغ زعفرانی 500گرم

مهیا پروتئین

استیک مرغ زعفرانی 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو کبابی 900گرم

مهیا پروتئین

بازو کبابی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو مرغ کبابی چیلی 900گرم

مهیا پروتئین

بازو مرغ کبابی چیلی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بال مرغ ساده 900گرم

مهیا پروتئین

بال مرغ ساده 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بال کبابی 900گرم

مهیا پروتئین

بال کبابی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

پاچینی کنجدی 900گرم

مهیا پروتئین

پاچینی کنجدی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه چینی 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه چینی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب زعفرانی بدون استخوان 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب باربیکیو 400گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب باربیکیو 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب ران مرغ زعفرانی 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب ران مرغ زعفرانی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب ران مرغ ساده 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب ران مرغ ساده 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب گریل 400گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب گریل 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب لیمویی 400گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب لیمویی 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

چیکن استراگانف 500گرم

مهیا پروتئین

چیکن استراگانف 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

سینه مرغ بدون استخوان 900گرم

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون استخوان 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

سینه مرغ بدون پوست 900گرم

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

سینه مرغ بدون استخوان 1.8کیلو

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون استخوان 1.8کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله سینه مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

فیله سینه مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله مرغ اسپایسی 900گرم

مهیا پروتئین

فیله مرغ اسپایسی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله مرغ فرانسوی 400گرم

مهیا پروتئین

فیله مرغ فرانسوی 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

گردن مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

گردن مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بال و بازو کبابی 900گرم

مهیا پروتئین

بال و بازو کبابی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بال و بازو 900گرم

مهیا پروتئین

بال و بازو 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو ساده مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

بازو ساده مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

ران مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ران مرغ بدون پوست 1.8کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.


فیلتر