منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

فیله ساده مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

فیله ساده مرغ 900گرم

26400 تومان
سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

34810 تومان
مرغ خرد شده بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

مرغ خرد شده بدون پوست 1.8کیلو

29670 تومان
شنیسل مرغ  900گرم

مهیا پروتئین

شنیسل مرغ 900گرم

22680 تومان
چرخکرده ران و سینه 500گرم

مهیا پروتئین

چرخکرده ران و سینه 500گرم

12350 تومان
بال مرغ ساده 900گرم

مهیا پروتئین

بال مرغ ساده 900گرم

13920 تومان
بال کبابی 900گرم

مهیا پروتئین

بال کبابی 900گرم

16200 تومان
مغز ران مرغ 1.8کیلو

مهیا پروتئین

مغز ران مرغ 1.8کیلو

35250 تومان
ران مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ران مرغ بدون پوست 1.8کیلو

30140 تومان
بازو ساده مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

بازو ساده مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

ران و سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ران و سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

بال و بازو 900گرم

مهیا پروتئین

بال و بازو 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه بی استخوان ساده 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه بی استخوان ساده 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

استیک مرغ زعفرانی 500گرم

مهیا پروتئین

استیک مرغ زعفرانی 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

مغز ران مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

مغز ران مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو کبابی زعفرانی 900گرم

مهیا پروتئین

بازو کبابی زعفرانی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساق ران بی پوست 900گرم

مهیا پروتئین

ساق ران بی پوست 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب باربیکیو 400گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب باربیکیو 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب ران مرغ زعفرانی 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب ران مرغ زعفرانی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب ران مرغ ساده 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب ران مرغ ساده 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب گریل 400گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب گریل 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه کباب لیمویی 400گرم

مهیا پروتئین

جوجه کباب لیمویی 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

چیکن استراگانف 500گرم

مهیا پروتئین

چیکن استراگانف 500گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

سینه مرغ بدون استخوان 900گرم

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون استخوان 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

سینه مرغ بدون پوست 900گرم

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

سینه مرغ بدون استخوان 1.8کیلو

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون استخوان 1.8کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

شنیسل مرغ با آرد 900گرم

مهیا پروتئین

شنیسل مرغ با آرد 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله سینه مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

فیله سینه مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله مرغ اسپایسی 900گرم

مهیا پروتئین

فیله مرغ اسپایسی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

فیله مرغ فرانسوی 400گرم

مهیا پروتئین

فیله مرغ فرانسوی 400گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

گردن مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

گردن مرغ 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بال و بازو کبابی 900گرم

مهیا پروتئین

بال و بازو کبابی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

پاچینی کنجدی 900گرم

مهیا پروتئین

پاچینی کنجدی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

جوجه چینی 900گرم

مهیا پروتئین

جوجه چینی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساق ران بی پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ساق ران بی پوست 1.8کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو مرغ کبابی چیلی 900گرم

مهیا پروتئین

بازو مرغ کبابی چیلی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.

بازو کبابی 900گرم

مهیا پروتئین

بازو کبابی 900گرم

موقتا موجود نمی‌باشد.


فیلتر