منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

ساعت 13
مخلوط ناپلئونی و لطیفه و نان خامه ای 1کیلو

سادات حسینی

مخلوط ناپلئونی و لطیفه و نان خامه ای 1کیلو

28000 تومان
ساعت 13
شیرینی نارگیلی 1 کیلو

سادات حسینی

شیرینی نارگیلی 1 کیلو

20000 تومان
ساعت 13
شیرینی گردویی 1 کیلو

سادات حسینی

شیرینی گردویی 1 کیلو

20000 تومان
ساعت 13
مخلوط رولت 1کیلو

سادات حسینی

مخلوط رولت 1کیلو

22000 تومان
ساعت 13
مخلوط رولت و نان خامه ای 1کیلو

سادات حسینی

مخلوط رولت و نان خامه ای 1کیلو

22000 تومان
ساعت 13
شیرینی کره ای مغزدار 1کیلو

سادات حسینی

شیرینی کره ای مغزدار 1کیلو

18500 تومان
ساعت 13
شیرینی کره ای مخصوص 1کیلو

سادات حسینی

شیرینی کره ای مخصوص 1کیلو

20000 تومان
ساعت 13
کیک طرح ناپلئونی ویترینی

سادات حسینی

کیک طرح ناپلئونی ویترینی

30000 تومان
ساعت 13
کیک طرح ناپلئونی ویترینی

سادات حسینی

کیک طرح ناپلئونی ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک عروسکی ویترینی

سادات حسینی

کیک عروسکی ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک ویترینی

سادات حسینی

کیک ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک ویترینی

سادات حسینی

کیک ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک ویترینی

سادات حسینی

کیک ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک ویترینی

سادات حسینی

کیک ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک ویترینی

سادات حسینی

کیک ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک ویترینی

سادات حسینی

کیک ویترینی

42000 تومان
ساعت 13
کیک طرح ناپلئونی ویترینی

سادات حسینی

کیک طرح ناپلئونی ویترینی

60000 تومان
ساعت 13
نان خامه ای 1کیلو

سادات حسینی

نان خامه ای 1کیلو

22000 تومان
ساعت 13
مخلوط رولت ناپلئونی لطیفه 1کیلو

سادات حسینی

مخلوط رولت ناپلئونی لطیفه 1کیلو

28000 تومان
ساعت 13
شیرینی پاپیونی 1کیلو

سادات حسینی

شیرینی پاپیونی 1کیلو

18500 تومان
ساعت 13
مخلوط ناپلئونی و لطیفه 1کیلو

سادات حسینی

مخلوط ناپلئونی و لطیفه 1کیلو

28000 تومان
ساعت 13
شیرینی دانمارکی مخلوط 1کیلو

سادات حسینی

شیرینی دانمارکی مخلوط 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
شیرینی آجیلی بزرگ جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی آجیلی بزرگ جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی آجیلی کوچک جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی آجیلی کوچک جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی آلمانی آجیلی بزرگ جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی آلمانی آجیلی بزرگ جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی آلمانی آجیلی کوچک جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی آلمانی آجیلی کوچک جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی آلمانی s جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی آلمانی s جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی باقلوا 7مغز مخصوص جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی باقلوا 7مغز مخصوص جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی آلمانی فانتزی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی آلمانی فانتزی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی باقلوا بیضی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی باقلوا بیضی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی فندقی بیضی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی فندقی بیضی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی فندقی گرد جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی فندقی گرد جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی خانگی مخلوط بزرگ جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی خانگی مخلوط بزرگ جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی ماشینی فانتزی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی ماشینی فانتزی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی سوئیسی مخصوص جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی سوئیسی مخصوص جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی تبریزی آچاری جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی تبریزی آچاری جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی تارت ایتالیایی گرد 2ردیف جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی تارت ایتالیایی گرد 2ردیف جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی برشتوک زعفرانی اصفهانی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی برشتوک زعفرانی اصفهانی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی عسلی فانتزی بزرگ جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی عسلی فانتزی بزرگ جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
برشتوک آجیلی

سادات حسینی

برشتوک آجیلی

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی اسکار جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی اسکار جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی نارگیلی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی نارگیلی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی خانگی پنج خانه بزرگ جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی خانگی پنج خانه بزرگ جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی کره ای مخصوص جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی کره ای مخصوص جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی نخودچی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی نخودچی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی نخودچی میوه ای جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی نخودچی میوه ای جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی قرابیه جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی قرابیه جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی قندی قزوینی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی قندی قزوینی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
نان برنجی قزوینی

سادات حسینی

نان برنجی قزوینی

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی چرخی قزوینی جعبه ای

سادات حسینی

شیرینی چرخی قزوینی جعبه ای

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شیرینی مخلوط قزوینی اعلا

سادات حسینی

شیرینی مخلوط قزوینی اعلا

موقتا موجود نمی‌باشد.


فیلتر