منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

ساعت 13
ماهیچه قلم ران گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ماهیچه قلم ران گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
ماهیچه ران گوسفندی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ماهیچه ران گوسفندی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
مغز ران گوسفند بدون استخوان 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز ران گوسفند بدون استخوان 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
گردن پاک شده گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

گردن پاک شده گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
مغز راسته گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز راسته گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
سردست پاک شده گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سردست پاک شده گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
 مغز راسته گوساله 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز راسته گوساله 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
فیله گوساله 1کیلو

پروتئین عظیمیه

فیله گوساله 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
مغز ران گوساله 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز ران گوساله 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
سالمون نروژی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سالمون نروژی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
همبرگر گوشت 1کیلو

پروتئین عظیمیه

همبرگر گوشت 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
همبرگر مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

همبرگر مرغ 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
کباب شیشلیک شاندیز 1کیلو

پروتئین عظیمیه

کباب شیشلیک شاندیز 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
جوجه سینه زعفرانی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه سینه زعفرانی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
جوجه کباب مکزیکی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه کباب مکزیکی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
بال وکتف مکزیکی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

بال وکتف مکزیکی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
بال وکتف زعفرانی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

بال وکتف زعفرانی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
جوجه سیر وکره 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه سیر وکره 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
جوجه ران زعفرانی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه ران زعفرانی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
جوجه ترش 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه ترش 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
جوجه لاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه لاری 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
چرخکرده مخلوط 1کیلو

پروتئین عظیمیه

چرخکرده مخلوط 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
فیله مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

فیله مرغ 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
بال مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

بال مرغ 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
مغز ران مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز ران مرغ 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
ساق مرغ بی پوست 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ساق مرغ بی پوست 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
ران مرغ بدون کب 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ران مرغ بدون کب 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
سینه بدون استخوان بدون کتف 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سینه بدون استخوان بدون کتف 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
سینه بدون استخوان با کتف 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سینه بدون استخوان با کتف 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
سینه با استخوان بدون پوست 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سینه با استخوان بدون پوست 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
ران مرغ با کب یا کمر 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ران مرغ با کب یا کمر 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شنیسل ران سوخاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

شنیسل ران سوخاری 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
شنیسل سینه سوخاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

شنیسل سینه سوخاری 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
ناگت تازه مرغ سوخاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ناگت تازه مرغ سوخاری 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
چنجه بره گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

چنجه بره گوسفند 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.

ساعت 13
دنده کباب اسپایسی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

دنده کباب اسپایسی 1کیلو

موقتا موجود نمی‌باشد.


فیلتر