منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

ماهیچه ران گوسفندی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ماهیچه ران گوسفندی 1کیلو

80000 تومان
مغز ران گوسفند بدون استخوان 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز ران گوسفند بدون استخوان 1کیلو

76000 تومان
گردن پاک شده گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

گردن پاک شده گوسفند 1کیلو

64000 تومان
مغز راسته گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز راسته گوسفند 1کیلو

110000 تومان
سردست پاک شده گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سردست پاک شده گوسفند 1کیلو

76000 تومان
مغز ران گوساله 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز ران گوساله 1کیلو

70000 تومان
بال وکتف زعفرانی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

بال وکتف زعفرانی 1کیلو

19500 تومان
جوجه سیر وکره 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه سیر وکره 1کیلو

25000 تومان
جوجه ران زعفرانی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه ران زعفرانی 1کیلو

25000 تومان
جوجه ترش 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه ترش 1کیلو

25000 تومان
جوجه لاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه لاری 1کیلو

25000 تومان
چرخکرده مخلوط 1کیلو

پروتئین عظیمیه

چرخکرده مخلوط 1کیلو

58000 تومان
مغز ران مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز ران مرغ 1کیلو

19500 تومان
ساق مرغ بی پوست 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ساق مرغ بی پوست 1کیلو

19000 تومان
ران مرغ بدون کب 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ران مرغ بدون کب 1کیلو

19000 تومان
سینه بدون استخوان بدون کتف 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سینه بدون استخوان بدون کتف 1کیلو

23000 تومان
جوجه سینه زعفرانی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه سینه زعفرانی 1کیلو

25000 تومان
جوجه کباب مکزیکی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

جوجه کباب مکزیکی 1کیلو

25000 تومان
سینه با استخوان بدون پوست 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سینه با استخوان بدون پوست 1کیلو

19000 تومان
شنیسل ران سوخاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

شنیسل ران سوخاری 1کیلو

26000 تومان
شنیسل سینه سوخاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

شنیسل سینه سوخاری 1کیلو

26000 تومان
ناگت تازه مرغ سوخاری 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ناگت تازه مرغ سوخاری 1کیلو

24000 تومان
چنجه بره گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

چنجه بره گوسفند 1کیلو

110000 تومان
دنده کباب اسپایسی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

دنده کباب اسپایسی 1کیلو

45000 تومان
بال وکتف مکزیکی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

بال وکتف مکزیکی 1کیلو

19500 تومان
ران مرغ با کب یا کمر 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ران مرغ با کب یا کمر 1کیلو

14900 تومان
سینه بدون استخوان با کتف 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سینه بدون استخوان با کتف 1کیلو

15400 تومان
ماهیچه قلم ران گوسفند 1کیلو

پروتئین عظیمیه

ماهیچه قلم ران گوسفند 1کیلو

55000 تومان
فیله مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

فیله مرغ 1کیلو

18900 تومان
بال مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

بال مرغ 1کیلو

14400 تومان
سالمون نروژی 1کیلو

پروتئین عظیمیه

سالمون نروژی 1کیلو

75000 تومان
همبرگر گوشت 1کیلو

پروتئین عظیمیه

همبرگر گوشت 1کیلو

43000 تومان
همبرگر مرغ 1کیلو

پروتئین عظیمیه

همبرگر مرغ 1کیلو

24000 تومان
کباب شیشلیک شاندیز 1کیلو

پروتئین عظیمیه

کباب شیشلیک شاندیز 1کیلو

80000 تومان
 مغز راسته گوساله 1کیلو

پروتئین عظیمیه

مغز راسته گوساله 1کیلو

59000 تومان
فیله گوساله 1کیلو

پروتئین عظیمیه

فیله گوساله 1کیلو

105000 تومان

فیلتر