منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

ساعت 13
آلوچه تمرهندی 500گرم

عمه لیلا

آلوچه تمرهندی 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
رب انار ترش 500گرم

عمه لیلا

رب انار ترش 500گرم

11500 تومان
ساعت 13
آلوچه جنگلی 500گرم

عمه لیلا

آلوچه جنگلی 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
رب انار محلی 500گرم

عمه لیلا

رب انار محلی 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
پیاز سرخ شده نگینی 400گرم

عمه لیلا

پیاز سرخ شده نگینی 400گرم

20500 تومان
ساعت 13
ترشی مخلوط کبابی 1کیلو

عمه لیلا

ترشی مخلوط کبابی 1کیلو

14500 تومان
ساعت 13
سیر سرخ شده 200گرم

عمه لیلا

سیر سرخ شده 200گرم

17500 تومان
ساعت 13
لواشک لقمه ای 500گرم

عمه لیلا

لواشک لقمه ای 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
آلو پوست کنده 500گرم

عمه لیلا

آلو پوست کنده 500گرم

11500 تومان
ساعت 13
ترشک آناناس سبز 500گرم

عمه لیلا

ترشک آناناس سبز 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
ترشک آناناس قرمز 500گرم

عمه لیلا

ترشک آناناس قرمز 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
ترشی آلوئه ورا قرمز 500گرم

عمه لیلا

ترشی آلوئه ورا قرمز 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
ترشی آلوئه ورا سبز 500گرم

عمه لیلا

ترشی آلوئه ورا سبز 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
رب تمشک 500گرم

عمه لیلا

رب تمشک 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
زغال اخته 500گرم

عمه لیلا

زغال اخته 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
ترشک پاستیل 500گرم

عمه لیلا

ترشک پاستیل 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
شیره سفید ملایر 500گرم

عمه لیلا

شیره سفید ملایر 500گرم

16500 تومان
ساعت 13
شیره خرما 500گرم

عمه لیلا

شیره خرما 500گرم

11500 تومان
ساعت 13
رب آلوچه 500گرم

عمه لیلا

رب آلوچه 500گرم

14500 تومان
ساعت 13
مارمالاد کیوی و لیمو 500گرم

عمه لیلا

مارمالاد کیوی و لیمو 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
سالاد زیتون 500گرم

عمه لیلا

سالاد زیتون 500گرم

16500 تومان
ساعت 13
مزه ترشی 500گرم

عمه لیلا

مزه ترشی 500گرم

16000 تومان
ساعت 13
کوکتل زیتون 500گرم

عمه لیلا

کوکتل زیتون 500گرم

16000 تومان
ساعت 13
ترشی قارچ و زیتون 500گرم

عمه لیلا

ترشی قارچ و زیتون 500گرم

13500 تومان
ساعت 13
ترشی  آلبالو 1کیلو

عمه لیلا

ترشی آلبالو 1کیلو

22000 تومان
ساعت 13
ترشی غوره 1کیلو

عمه لیلا

ترشی غوره 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ارده 500گرم

عمه لیلا

ارده 500گرم

15500 تومان
ساعت 13
ترشی گل سیر 500گرم

عمه لیلا

ترشی گل سیر 500گرم

17500 تومان
ساعت 13
ترشی پاکستانی 500گرم

عمه لیلا

ترشی پاکستانی 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
ترشی پیتزایی 500گرم

عمه لیلا

ترشی پیتزایی 500گرم

14500 تومان
ساعت 13
ترشی اسپانیایی 1کیلو

عمه لیلا

ترشی اسپانیایی 1کیلو

22500 تومان
ساعت 13
ترشی چینی 1کیلو

عمه لیلا

ترشی چینی 1کیلو

22500 تومان
ساعت 13
ترشی مخلوط هفت بیجار 1کیلو

عمه لیلا

ترشی مخلوط هفت بیجار 1کیلو

10500 تومان
ساعت 13
شور کلم 1کیلو

عمه لیلا

شور کلم 1کیلو

10500 تومان
ساعت 13
ترشی بالزامیک 1کیلو

عمه لیلا

ترشی بالزامیک 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ترشی آب گوجه 1کیلو

عمه لیلا

ترشی آب گوجه 1کیلو

15000 تومان
ساعت 13
 ترشی فرانسوی 1کیلو

عمه لیلا

ترشی فرانسوی 1کیلو

20500 تومان
ساعت 13
ترشی مخلوط انبه 500گرم

عمه لیلا

ترشی مخلوط انبه 500گرم

17500 تومان
ساعت 13
ترشی قارچ و انبه 500گرم

عمه لیلا

ترشی قارچ و انبه 500گرم

17500 تومان
ساعت 13
ترشی بندری 1کیلو

عمه لیلا

ترشی بندری 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
ترشی مخلوط سبزیجات 1کیلو

عمه لیلا

ترشی مخلوط سبزیجات 1کیلو

14500 تومان
ساعت 13
ترشی مراکشی 500گرم

عمه لیلا

ترشی مراکشی 500گرم

12500 تومان
ساعت 13
ترشی کیمچی 500گزم

عمه لیلا

ترشی کیمچی 500گزم

20000 تومان
ساعت 13
ترشی قارچ 500گرم

عمه لیلا

ترشی قارچ 500گرم

11500 تومان
ساعت 13
ترشی انبه پاکستانی 500گرم

عمه لیلا

ترشی انبه پاکستانی 500گرم

20000 تومان
ساعت 13
بیبی کورن شور 500گرم

عمه لیلا

بیبی کورن شور 500گرم

20000 تومان
ساعت 13
ترشی هندی 500گرم

عمه لیلا

ترشی هندی 500گرم

15000 تومان
ساعت 13
ترشی لبو 1کیلو

عمه لیلا

ترشی لبو 1کیلو

10500 تومان
ساعت 13
ترشی فلفل قرمز 1کیلو

عمه لیلا

ترشی فلفل قرمز 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ترشی مخلوط گل کلم و لبو 1کیلو

عمه لیلا

ترشی مخلوط گل کلم و لبو 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
ترشی فلفل سوزنی سبز 1کیلو

عمه لیلا

ترشی فلفل سوزنی سبز 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ترشی انبه چابهار 500گرم

عمه لیلا

ترشی انبه چابهار 500گرم

20000 تومان
ساعت 13
ترشی فلفل همدانی 1کیلو

عمه لیلا

ترشی فلفل همدانی 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ترشی بامیه 1کیلو

عمه لیلا

ترشی بامیه 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ترشی لیته بادمجان 1کیلو

عمه لیلا

ترشی لیته بادمجان 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
ترشی لیته بندری 1کیلو

عمه لیلا

ترشی لیته بندری 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
ترشی لیته نازخاتون 1کیلو

عمه لیلا

ترشی لیته نازخاتون 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
پیاز ترشی 1کیلو

عمه لیلا

پیاز ترشی 1کیلو

12500 تومان
ساعت 13
برگ مو ارومیه شور 1کیلو

عمه لیلا

برگ مو ارومیه شور 1کیلو

17500 تومان
ساعت 13
ترشی لبنانی 500گرم

عمه لیلا

ترشی لبنانی 500گرم

15000 تومان

فیلتر