منو

ورود

البرز
  • البرز
  • تهران
  • گیلان
0
سبد خرید

جستجو
Loading

سویا 250گرم

سبحان طلایی

سویا 250گرم

2000 تومان
سویا 250گرم

سبحان

سویا 250گرم

2000 تومان
تخم مرغ 9عدد

کندلوس

تخم مرغ 9عدد

9450 تومان
تخم مرغ 20عدد

کندلوس

تخم مرغ 20عدد

21800 تومان
تخم مرغ 15عدد

کندلوس

تخم مرغ 15عدد

15750 تومان
سویا کبابی 100گرم

تریفه

سویا کبابی 100گرم

2900 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60% 300گرم

گوشتیران

کالباس مرغ و قارچ 60% 300گرم

12360 تومان
ژامبون مرغ 90%

پاکدام پارس

ژامبون مرغ 90%

12700 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 70% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس کوکتل پنیری 70% 500گرم

19500 تومان
سویا ساده

هلسوی

سویا ساده

2000 تومان
سوسیس هات داگ گوشت 70% 1کیلو

گوشتیران

سوسیس هات داگ گوشت 70% 1کیلو

38400 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص دودی 70% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس کوکتل مخصوص دودی 70% 500گرم

18800 تومان
سوسیس کوکتل دودی ساده 55% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس کوکتل دودی ساده 55% 500گرم

11950 تومان
کالباس خشک 300گرم

گوشتیران

کالباس خشک 300گرم

12630 تومان
سوسیس کوکتل پنیری 1کیلو

گوشتیران

سوسیس کوکتل پنیری 1کیلو

32990 تومان
کالباس خشک 60% خانواده 500گرم

پاکدام پارس

کالباس خشک 60% خانواده 500گرم

14800 تومان
سوسیس بلغاری 70% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس بلغاری 70% 500گرم

18200 تومان
سوسیس کوکتل ساده 55% 1کیلو

گوشتیران

سوسیس کوکتل ساده 55% 1کیلو

30410 تومان
فیله ساده مرغ 900گرم

مهیا پروتئین

فیله ساده مرغ 900گرم

29100 تومان
سوسیس هات داگ فرانکس 80% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس هات داگ فرانکس 80% 500گرم

20100 تومان
قارچ 200گرم

آسیا

قارچ 200گرم

4480 تومان
سوسیس آلمانی اطمینان 500گزم

گوشتیران

سوسیس آلمانی اطمینان 500گزم

13650 تومان
سوسیس کوکتل دودی 1کیلو

گوشتیران

سوسیس کوکتل دودی 1کیلو

30410 تومان
سوسیس بلغاری 500گرم

گوشتیران

سوسیس بلغاری 500گرم

31320 تومان
کالباس پپرونی خانواده 60% 500گرم

پاکدام پارس

کالباس پپرونی خانواده 60% 500گرم

14800 تومان
کالباس مرغ و قارچ 60%

پاکدام پارس

کالباس مرغ و قارچ 60%

11300 تومان
خورشتی ممتاز گوساله 800گرم

مهیا پروتئین

خورشتی ممتاز گوساله 800گرم

65810 تومان
سوسیس کوکتل ویژه 70% 1کیلو

گوشتیران

سوسیس کوکتل ویژه 70% 1کیلو

37200 تومان
کالباس خشک ممتاز 80%

پاکدام پارس

کالباس خشک ممتاز 80%

12000 تومان
کالباس مرغ 90% 300گرم

گوشتیران

کالباس مرغ 90% 300گرم

15000 تومان
ران با استخوان گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

ران با استخوان گوسفند 1کیلو

49000 تومان
کالباس گوشت 90% 300گرم

گوشتیران

کالباس گوشت 90% 300گرم

21690 تومان
خورشتی گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

خورشتی گوسفند 1کیلو

48000 تومان
تخم مرغ 6عدد

کندلوس

تخم مرغ 6عدد

6300 تومان
سوسیس کوکتل مخصوص 70% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس کوکتل مخصوص 70% 500گرم

18200 تومان
چرخکرده مخلوط 500گرم

مهیا پروتئین

چرخکرده مخلوط 500گرم

26550 تومان
سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

سینه مرغ بدون پوست 1.8کیلو

44330 تومان
ماهی قزل آلا شکم خالی 900گرم

مهیا پروتئین

ماهی قزل آلا شکم خالی 900گرم

45300 تومان
ماهی قزل آلا 1کیلو

مهیا پروتئین

ماهی قزل آلا 1کیلو

52000 تومان
ران ممتاز گوساله 1کیلو

مهیا پروتئین

ران ممتاز گوساله 1کیلو

73120 تومان
ران مرغ بدون پوست 1.8کیلو

مهیا پروتئین

ران مرغ بدون پوست 1.8کیلو

40290 تومان
میگو سایز 50-41 450گرم

مهیا پروتئین

میگو سایز 50-41 450گرم

58700 تومان
کالباس مارتادلا خانواده 500گرم

پاکدام پارس

کالباس مارتادلا خانواده 500گرم

10415 تومان
سوسیس کوکتل 55% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس کوکتل 55% 500گرم

11000 تومان
سوسیس هات داگ آلمانی 40% 500گرم

پاکدام پارس

سوسیس هات داگ آلمانی 40% 500گرم

9200 تومان
شنیسل مرغ  900گرم

مهیا پروتئین

شنیسل مرغ 900گرم

25000 تومان
فیله ماهی هوکی 700گرم

تحفه

فیله ماهی هوکی 700گرم

47800 تومان
کراکف پنیری 70% گوشت قرمز

پاکدام پارس

کراکف پنیری 70% گوشت قرمز

20800 تومان
سردست بدون گردن گوسفند 1کیلو

مهیا پروتئین

سردست بدون گردن گوسفند 1کیلو

48000 تومان

فیلتر